Metadata 1

A001-Informace o jevu ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ dle zákona č.183/2006 Sb. jsou data o zastavěném území ve správním obvodu ORP Náměšť nad Oslavou
Kontakt - metadata: Ing. Alois Chlubna, Aktualizace metadat: 24.03.2015